KSIĘGOWOŚĆ

Biuro Rachunkowe EURO-ALLES wychodząc na przeciw wymagającym przedsiębiorstwom, dbając o ich komfort i bezpieczeństwo, oferuje szeroki pakiet usług księgowych, a zakres realizowanych zadań jest szczegółowo ustalany z klientem. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie na stanowiskach głównego księgowego w prywatnych firmach z różnych branż jak również w jednostkach budżetowych.

Nasza oferta kierowana jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z Wadowic, okolic i miast ościennych, tj. Andrychowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Zatora, Suchej Beskidzkiej oraz Krakowa,  działających na rynku lokalnym, krajowym jak i zagranicznym. Wszystkich naszych klientów traktujemy indywidualnie i wsłuchujemy się w ich potrzeby, tak aby sprostać ich oczekiwaniom i zapewnić najwyższą jakość usług. W ramach świadczonych usług gwarantujemy poufność, najwyższe standardy księgowe oraz wysoki poziom etyki zawodowej, gdyż rzetelne rozliczenia finansowo-podatkowe, starannie prowadzona dokumentacja osobowa wraz z zachowaniem zasad poufności danych - to niezbędny warunek poprawnych relacji między biurem rachunkowym a Klientami.

Dla naszych klientów prowadzimy wszystkie dopuszczalne ewidencje podatkowe i rachunkowe.

USŁUGI KSIĘGOWE
przegląd

KSIĘGI RACHUNKOWE

Ewidencja obligatoryjnie prowadzona przez podmioty posiadające osobowość prawną. Jest to najbardziej sformalizowana i przejrzysta forma prowadzenia księgowości, w której roczna sprawozdawczość jest najbardziej obszerna. Księgi rachunkowe mogą być także prowadzone na rzecz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Klient powierzający nam prowadzenie ksiąg otrzymuje usługi w zakresie m.in:

 • tworzenia polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont odpowiednich dla specyfiki przedsiębiorstwa
 • prowadzenia ewidencji księgowej
 • dekretacji dokumentów księgowych
 • uzgadniania sald rozrachunków z kontrahentami oraz stały monitoring płatności
 • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencji podatku VAT
 • sporządzania deklaracji i informacji podatkowych
 • sporządzania sprawozdań GUS
 • sporządzania kompletnych sprawozdań finansowych, gdzie oprócz bilansu zysków i strat, znajduje się rozliczenie przepływów pieniężnych czy zestawienie zmian w kapitale
 • sporządzania comiesięcznych zestawień obrotów i sald
 • rozliczenia WNT i WDT
 • reprezentowania w ZUS i US

Koszty prowadzenia Ksiąg Handlowych ustalane są indywidualnie na podstawie specyfiki przedsiębiorstwa, zakresu zleconych czynności oraz przewidywanej ilości dokumentów księgowych.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PKPiR to uproszczona, uniwersalna ewidencja podatkowa, wybierana przede wszystkim przez osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą bądź spółki cywline. Nadaje się do prowadzenia każdego profilu działalności gospodarczej.

Klienci rozliczający się przy pomocy PKPiR, w zakresie tej usługi otrzymują:

 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • rozliczania podatkowe właścicieli, wspólników
 • rozliczenia z ZUS z tytułu składek ubezpieczeniowych
 • sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych
 • wysyłanie deklaracji i informacji podatkowych do urzędów

Koszty prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów uzależnione są od ilości dokumentów. Przy ilości dokumentów nie przekraczającej 20 szt na miesiąc cena wynosi 130 zł netto miesięcznie, po przekroczeniu tego limitu cena ustalana jest indywidualnie z klientem. 

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Ewidencja podatkowa wybierana głównie przez niewielkie podmioty gospodarcze. Jedna z najprostszych i najmniej skomplikowanych form ewidencji. Należy mieć jednak na względzie fakt, że ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia przy wyborze tego typu rozliczeń podatkowych dla niektórych profili działalności.

W ramach usługi Ryczałtu zapewniamy klientowi:

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • sporządzanie rocznego rozliczenia podatkowego
 • sporządzanie deklaracji do ZUS
 • sporządzanie wydruków miesięcznych ewidencji przychodów

Koszty związane z Ryczałtem ustalane są indywidualnie z klientem w zależności od ilości zleconych obowiązków i dokumentów.

KARTA PODATKOWA

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Przedsiębiorca korzystający z karty nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, a podatek, który płaci nie zależy od wysokości dochodów. Karta podatkowa jest opłacalna dla firm, które zatrudniają niewielu pracowników. Miesięczny podatek jest ustalany przez naczelnika urzędu skarbowego, który kieruje się rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, liczbą zatrudnionych pracowników, a także liczbą mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona.

Koszty ustalane indywidualnie z klientem.

PODATEK VAT

Podatek od towarów i usług, potocznie nazywany podatkiem VAT, jest daniną, która dotyczy zarówno sprzedawców, jak i konsumentów, ponieważ jego wartość jest doliczana do każdej transakcji. Podatek VAT jest wprowadzany po kolei na każdym etapie produkcji przez podmioty wnoszące wartość dodaną, jednak nie obciąża on całego obrotu, a jedynie wyznaczoną wartość. Przedsiębiorca, rozliczając podatek, płaci zatem jego wysokość zależną od sprzedaży. Co więcej, ma prawo odliczyć podatek zapłacony we wcześniejszym etapie obrotu. Podatek VAT powinien być niedostrzegalny ekonomicznie (neutralny) dla przedsiębiorcy, który nie jest ostatecznym konsumentem towarów lub usług. Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług mają obowiązek prowadzenia właściwej ewidencji dla celów rozliczania VAT czyli rejestr VAT.

Usługi związane z podatkiem VAT jakie oferujemy naszym klientom to:

 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE
 • przygotowanie i wysłanie do US pliku kontrolnego JPK.

Koszty sporządzenia miesięcznych deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE to 50 zł netto miesięcznie. Obsługa pliku JPK to koszt 30 zł netto miesięcznie.

15% rabatu dla wszystkich klientów EURO-ALLES

na firmową stronę internetową w SPLINTER

zapytaj w biurze