Roczne Zeznania Podatkowe

Rozliczamy podatek dochodowy PIT i składamy roczne zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego za klienta. Przynieś PIT do nas a my zajmiemy się resztą.

Poziom skomplikowania prawa podatkowego nieustanie rośnie. Ciągłe zmienienie zasad obowiązywania ulg i zwolnienie podatkowych powoduje, że problemem może być nie tylko wypełnienie deklaracji podatkowej i wpisanie w nią odpowiednich danych, ale także wybór właściwego formularza podatkowego. Błędne sporządzenie rozliczenia podatkowego powoduje opóźnienie w zwrocie nadpłaty podatku, jak również kary grzywny ze strony urzędów skarbowych.

W odpowiedzi na pojawiające się zapotrzebowanie na profesjonalne usługi podatkowe, specjalnie w okresie zeznań rocznych, nasze Biuro Rachunkowe uruchamia cykliczną ofertę min. dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, polegającą na sporządzeniu zeznań rocznych i wysłanie ich do urzędu.

Deklaracje podatkowe PIT składać muszą wszystkie osoby, które w trakcie roku  uzyskiwały przychody podlegające opodatkowaniu i jednocześnie nie były zwolnione z podatku PIT. O ile w trakcie roku podatki opłacane są z reguły w formie zaliczek, to po jego zakończeniu, na podstawie danych od płatnika, podatnicy muszą wypełnić roczne zeznanie podatkowe PIT, wyliczyć podatek, ustalić zakres przysługujących im ulg podatkowych oraz wykazać, ile podatku zapłacą lub jaki zwrot podatku im przysługuje.

Deklaracje roczne należy składać do 30 kwietnia do północy następnego roku.